Opmerking: Verplichte velden moeten worden ingevuld. Velden met keuzevakje graag aankruisen wat van toepassing is.

  Gewenste startdatum van deelname (verplicht)
  Gewenste einddatum van deelname (verplicht)
       
  Alternatieve startdatum van deelname (verplicht)
  Alternatieve einddatum van deelname (verplicht)
       

  Deelnemersgegevens
  Onderstaande persoonsgegevens zijn verplicht en moeten overeenkomen met de gegevens in het paspoort/identiteitskaart  Geboortedatum
  Datum van uitgifte
  Geldig tot
       

  Verzekeringen

  Factuurgegevens deelnemer
  Gegevens achterblijver
  Vul hieronder de gegevens in van een familielid of bekende waarmee wij in geval van nood contact kunnen opnemen tijdens de reis.


  Informatie voor het project

  Motivatie

  Opmerkingen

  Global Spirit

  Voorwaarden

  Deze boeking wordt afgehandeld onder Nederlands recht en wordt bij verzending als bindend beschouwd. Door middel van verzending van dit boekingsformulier doe je een onherroepelijk aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tussen jou en dit project. Indien Global Spirit je mededeelt dat het project je aanbod heeft aanvaard, is de overeenkomst tussen jou en het project tot stand gekomen. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden. Global Spirit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens als deze op vrijwillige basis op de website aan Global Spirit is doorgegeven. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid op onze website.