Opmerking: Verplichte velden moeten worden ingevuld. Velden met keuzevakje graag aankruisen wat van toepassing is.

Gewenste startdatum van deelname (verplicht)
Gewenste einddatum van deelname (verplicht)
     
Alternatieve startdatum van deelname (verplicht)
Alternatieve einddatum van deelname (verplicht)
     

Deelnemersgegevens
Onderstaande persoonsgegevens zijn verplicht en moeten overeenkomen met de gegevens in het paspoort/identiteitskaartGeboortedatum
Datum van uitgifte
Geldig tot
     

Verzekeringen

Factuurgegevens deelnemer
Gegevens achterblijver
Vul hieronder de gegevens in van een familielid of bekende waarmee wij in geval van nood contact kunnen opnemen tijdens de reis.


Informatie voor het project

Motivatie

Opmerkingen

Global Spirit

Voorwaarden

Deze boeking wordt afgehandeld onder Nederlands recht en wordt bij verzending als bindend beschouwd. Door middel van verzending van dit boekingsformulier doe je een onherroepelijk aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tussen jou en dit project. Indien Global Spirit je mededeelt dat het project je aanbod heeft aanvaard, is de overeenkomst tussen jou en het project tot stand gekomen. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden. Global Spirit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens als deze op vrijwillige basis op de website aan Global Spirit is doorgegeven. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid op onze website.