Global Spirit neemt je privacy zeer serieus en hanteert een strikt privacy beleid. Hiervoor houden wij ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat al jouw persoonsgegevens veilig zijn bij ons en dat wij hier zorgvuldig mee omgaan.

In onze privacyverklaring kun je nalezen wat we doen met jouw persoonsgegevens en hoe we deze verwerken. Mocht je alsnog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@globalspirit.nl.

De inhoud van deze privacyverklaring

  • welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken en waarom we dit doen
  • wanneer we persoonsgegevens kunnen delen binnen Global Spirit en andere organisaties
  • welke keuzes je kunt maken, en hoe je je persoonsgegevens kunt bekijken en bijwerken

Als we het in deze privacyverklaring hebben over “we”, “wij” of “ons”, bedoelen we daarmee Global Spirit. Wij zijn de partij die je persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt, de verwerkingsverantwoordelijke. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk.

De persoonsgegevens die we verzamelen en delen

Als je onze website bezoekt, kunnen we de volgende gegevens verwerken:

Als je bij ons een project(en) boekt, ontvangen wij van jou persoonlijke gegevens. Deze persoonlijke gegevens, die je invult via ons boekingsformulier, gebruiken wij uitsluitend om de door jou gevraagde deelname aan het project(en) te kunnen regelen en boeken. Deze gegevens worden niet aan andere bedrijven of instanties doorgegeven, behalve aan de partijen die betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van je deelname aan het project(en). Dit betekent dat je persoonsgegevens worden doorgegeven aan:

  • onze lokale partnerorganisaties (i.e. contactpersonen in het buitenland, vervoersorganisatie(s), indien je bijvoorbeeld gebruik maakt van een transferservice)
  • de Europeesche verzekeringen, indien je gebruik maakt van een reis- en/of annuleringsverzekering
  • eventuele andere partijen die betrokken zijn bij jouw reis en/of het samenstellen van jouw deelname aan het project(en).

Ook vragen wij bij een boeking naar een naam, telefoonnummer en e-mail adres van achterblijvers. Wij gaan er vanuit dat je de achterblijver(s) zelf informeert dat deze gegevens bij ons in het bezit zijn en uitsluitend door ons gebruikt worden in geval van een noodsituatie.

We gebruiken ook persoonsgegevens van anderen die door jou zijn aangeleverd, bijvoorbeeld van de mensen die op je boeking staan (zoals naam mededeelnemer). Als je de persoonsgegevens van anderen aanlevert, moet je er zeker van zijn dat zij hiermee akkoord gaan en dat je deze gegevens mag aanleveren. Zorg er ook voor, als dat van toepassing is, dat zij begrijpen hoe wij hun persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Tevens kan het zijn dat wij relevante medische- en/of vaccinatiegegevens van jou ontvangen die nodig zijn voor deelname aan een bepaald project. Ook deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan onze lokale partnerorganisatie (i.e. contactpersoon in het buitenland, die betrokken is bij jouw deelname aan het project).

Alleen indien er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze gegevens, overhandigen wij persoonsgegevens aan de daartoe bevoegde autoriteiten.

Marketingcommunicatie

Om onze toekomstige- en ouddeelnemers op de hoogte te houden van onze huidige- en nieuwe projecten, eventuele aanbiedingen en evenementen maken wij gebruik van nieuwsbrieven en social media.

Als je bij ons een project boekt, vragen we je in het boekingsformulier of je nieuwsbrieven van ons wilt ontvangen. Indien je dit hebt aangeklikt kun je later deze instelling op elk moment aanpassen: door ons te schrijven (via e-mail info@globalspirit.nl).

Onze website bevat functies voor sociale media, die hun eigen privacyverklaringen hebben. Zorg ervoor dat je hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat je persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Marktonderzoek; feedback na deelname

Je mening is belangrijk voor ons. Zo komen we erachter hoe we ons projectaanbod en diensten kunnen verbeteren. Daarom nemen we na je deelname contact met je op voor het invullen van een feedback formulier. Wij zijn zeer blij als je dit invult en/of hierin je ervaring van deelname schrijft. Je beslist altijd zelf of je wil deelnemen aan ons marktonderzoek.

Het delen van persoonsgegevens met leveranciers en partners

Om je de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, delen we je persoonsgegevens met de leveranciers van je reis, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels, vervoersbedrijven en natuurlijk het project of meerdere projecten waar je vrijwilligerswerk gaat doen.

Als we bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens, marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, dan willen we dat je weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.

Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te verdedigen; in dit verband kunnen we persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te gaan en het kredietrisico te beperken.

Als we persoonsgegevens met andere organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij je gegevens veilig bewaren en deze niet voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Tot slot: we delen alleen de minimale persoonsgegevens met onze leveranciers en partners. Dat betekent dat zij alleen toegang krijgen tot de gegevens die nodig zijn om je hun diensten te kunnen leveren.

Het bewaren van de gegevens

Nu we je hebben verteld waar we je persoonsgegevens voor verzamelen en verwerken, willen we je ook laten weten hoe lang we ze bewaren. Dat doen we zo lang als dat nodig is voor de doelen waar we het in deze privacyverklaring over hebben én voor het naleven van wetten en regelgeving (na 7 jaar inactiviteit worden je gegevens verwijderd en stel dat we daarna toch nog gegevens willen gebruiken voor analytische, historische of andere zakelijke doeleinden, dan maken we je gegevens anoniem).

Over cookies en soortgelijke technologieën

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die tijdens het internetten worden opgeslagen op je computer, laptop of smartphone. Wij gebruiken cookies om je te herkennen als je ons bezoekt. En om te zorgen dat onze website goed werkt. Meer lezen? Dat kan in onze aparte Cookie-verklaring.

Toegang tot en bijwerken van je persoonsgegevens; klachten

Natuurlijk kun je altijd je eigen persoonsgegevens opvragen. Die gegevens zijn gekoppeld aan de boeking van je reis. Als je dat zou willen, kun je schriftelijk een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we van je hebben opgeslagen.

Mocht je dat doen, geef ons dan informatie waarmee we je persoonsgegevens voor je kunnen identificeren en opzoeken.

We willen er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van je hebben, kloppen en up-to-date zijn. Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten.

We zullen je gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.

We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met je persoonsgegevens. Als je toch een klacht hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan weten door je vraag of klacht te richten aan Global Spirit via info@globalspirit.nl.

En stel dat je daarna niet tevreden bent met onze reactie, dan kun je een klacht indienen bij de nationale Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Voordat we je verzoek of klacht in behandeling nemen, kunnen we je om extra informatie vragen om je identiteit te bevestigen. Ook als je namens iemand anders contact met ons opneemt, kunnen we je vragen om extra informatie. Dat doen we om er zeker van te zijn dat je gerechtigd bent zo’n verzoek of klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring vervangt alle eerdere versies. We kunnen deze verklaring op elk moment aanpassen, dus kijk regelmatig op onze website of er updates zijn. Als we een belangrijke wijziging doorvoeren, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Global Spirit je persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.

Vragen over onze privacyverklaring?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om je wettelijke rechten uit te oefenen, stuur dan een mail naar info@globalspirit.nl o.v.v. AVG privacy.

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018